Vážené pedagogické zbory!

Sme radi, že nám už 18 rokov prejavujete priazeň. 

Ďakujeme za veľa príjemných prijatí, slov ocenenia a Vašu podporu.
Budeme sa snažiť v našej vzájomnej spolupráci vytvoriť pre Vašich žiakov ešte ďalšie užitočné koncerty.

Prajeme Vám do pedagogickej práce veľa síl, vytrvalosti a lásky.

Ďakujeme, autori programov 
ZneužívaNIE moci