Vážené vedenie základnej školy!
V rámci cyklu kultúrno-vzdelávacích programov

ZneužívaNIE moci 

vám v Reklamnom liste  ponúkame:

program P1   Profil zbabelého agresora
program P2   Neužitočná moc masmediálneho priemyslu
program P3   Neznášanlivosť - otroctvo v konzerve

novinka:
program P4   HOAX - Lož prezlečená za Pravdu