Vážené vedenie strednej školy a gymnázia!
V rámci cyklu kultúrno-vzdelávacích programov

ZneužívaNIE moci 

vám v Reklamnom liste  ponúkame: 

program P1    Profil zbabelého agresora
program P2    Neužitočná moc masmediálneho priemyslu
program P3    Neznášanlivosť - otroctvo v konzerve 

novinka:
program P4   HOAX - Lož prezlečená za Pravdu