Vážené vedenie strednej školy a gymnázia!
V rámci cyklu kultúrno-vzdelávacích programov

ZneužívaNIE moci 

vám ponúkame:  

program P1    Profil zbabelého agresora
program P2    Neužitočná moc masmediálneho priemyslu
program P3    Neznášanlivosť - otroctvo v konzerve 

novinka:
program P4   HOAX - Lož prezlečená za Pravdu

Reklamný list na stiahnutie