Ďakujeme za Vaše postrehy a hodnotenie našich programov
ZneužívaNIE moci

Vyjadrenia pedagógov a žiakov:

 •    " Dobrý deň, kultúrno-vrdelávací program s názvom Profil zbabelého agresora, ktorého sa naši žiaci 8.04.2024 zúčastnili, bol pôsobivým hudobno-vizuálnym predstavením, s vhodným využitím interakcie žiakov. Spätná väzba žiakov
  i pedagógov bola pozitívna. Ďakujeme SZŠ Trnava. Mgr. Veronika Hlavatá výchovná poradkyňa."

  - Stredná zdravotnícka škola v Trnave, Daxnerova 6 (8.04.2024)

   
 •    " Dobrý deň, posielame Vám krátky report:
  Naši žiaci sa veľmi potešili z Vášho programu. Bol zaujímavý, pútavý, veselý
  i vážny zároveň. Hovorené slovo doplnené výstižnými hudobnými vložkami dotvárali jedinečnú atmosféru a obsah získaval na vážnosti. Ďakujeme za jedinečný zážitok. Pekný deň, s pozdravom Mgr. P. Teťák, riaditeľ ZŠ Hruštín."
  - Základná škola Hruštín (10.04.2024)

   
 •    " Naši milí priatelia! Srdečne Vás pozdravujem.
  Posielam vyjadrenia našich študentov:
     - Toto predstavenie sa mi páčilo. Prinútilo nás sa zamyslieť nad tým, čomu ale i komu máme alebo nemáme veriť. Toto predstavenie nás ponorilo do sveta klamstiev
  a manipulácie a ukázalo nám ako občas veríme tomu, čo vlastne ani nemusí byť pravda,
  ale médiá to píšu a my to vnímame ako skutočnosť.

     - Hlavným prvkom tohto predstavenia bolo zvážiť obe strany mince. Malo nás donútiť
  zamyslieť sa nad tým, ako veľmi s nami médiá môžu manipulovať. Myslím si, že sa to
  aj 
  podarilo. Najviac sa mi na tomto predstavení páčili herecké výkony a presvedčivosť
  jednotlivých postáv. Pre mňa bolo toto predstavenie zaujímavé, i keď už dávno viem,
  že 
  nemám veriť všetkému, čo sa píše na sociálnych sieťach, môj celkový dojem z tohto predstavenia je výborný.
     Zámer udalosti bol určite užitočný. Páni mali pekne pripravený program,
  aj keď niektoré 
  pesničky mi nič nehovorili. Téma však bola zaujímavá a malo by sa o nej viac hovoriť.

     - Veľmi náučný koncert. Bol kvalitne odohraný.
     
  - Bolo to perfektné. Páčili sa mi hudobné vystúpenia, aj scénka žiaka s pánom riaditeľom.
     - Bolo to veľmi zaujímavé a poučné, hudba sa mi páčila. Prednes a rozprávanie témy bolo tiež zaujímavé.
     
  - Predstavenie v kultúrnom dome bolo nezvyčajné. Na takom predstavení som nikdy nebol a zaujalo ma. Páčilo sa mi. Zaujala ma debata s pánom o dobre a zle.
     - Bola to zaujímavá reč o tom, čo je to vlastne dobro a zlo. S niektorými myšlienkami som súhlasil a padlo tam aj veľa otázok na telo, ktoré sa mi tiež páčili. Koncert sa mi veľmi páčil s myšlienkou, že netreba držať to zlé v sebe
  a vždy to treba niekomu povedať a nechať si 
  pomôcť od druhých, nemusím byť
  na veci sám.
     
  - Akciu som si užil, téma ma zaujala, hlavne v dnešnej dobe šírenia dezinformácií, treba vedieť, ako posúdiť čo je hoax a čo nie.
     - Bolo to zaujímavé a užitočné, pretože nám ukázali nad čím by sme sa mali zamyslieť a ako by sme sa mali k sebe chovať. Hovorili nám, aby sme si vždy informácie overovali, ale aby sme si aj my dávali pozor, čo dávame na sociálne siete.
     
  - Vystúpenie sa mi páčilo. Výborne a výstižne spracované.
     - Predstavenie sa mi páčilo. Bolo to poučné a zároveň podané zábavnou formou. Snažili sa 
  nám odovzdať dobré posolstvo. Hudobníci boli veľmi dobrí.
     
  - Veľmi sa mi páčila kapela (KLIPERS), ich pesničky, bolo to vtipné, všetko bolo jasné, skvelý opis ľudskosti a klamstva. Pesničky boli dobre podané, v pohode. Bola som viac ako spokojná.
     - Páčilo sa mi ako ukázali dobro a zlo na praktických príkladoch. Zapojili
  aj publikum. Hudba 
  bola príjemná. Celkový dojem som mala veľmi dobrý.
     
  - Spokojný, keďže, predstavenie obsahovalo filozofiu a diskusiu.

     Veľa úspechov. Nech sa na Slovensku začne dariť Pravde. Nech na zlo máme dostatok síl ho eliminovať.
  So srdečným pozdravom Mgr. Dana Dorotea Mikulová VIA HUMANA." 

  - Súkromná SOŠ Via Humana, Skalica, Kráľovská 11 (29.02.2024)

   
 •    " ŠUP Košice. Chceme vyjadriť  vďaku za pútavý a praktický program. Kombinácia hudby, scénok a hovoreného slova pomáha hlbšie a trvalejšie pochopiť  študentom rozoberané problémy. Hodnotné je aj zapájanie publika
  aj jednotlivcov do programu. Vystúpenie by ešte mohlo obohatiť využitie videoprojekcie k daným témam. Ďakujeme."  
  - Škola umeleckého priemyslu
  v Košiciach, Jakobyho 15
  (12.03.2024)
   
 •    " Obsah predstavenia Zneužívanie moci, ktorý mali možnosť vidieť učitelia, hodnotia ako poučný, z ktorého si žiaci mali možnosť niečo odniesť. Želám Vám všetko dobré."  - PaedDr. Erika Hujová Phd., zástupkyňa rš, Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej, Trenčín, Veľkomoravská 14 (7.02.2024) 
   
 •    " Dňa 28.2.2024 nám spestril deň kultúrno-vzdelávací program: Zneužívanie moci: Profil zbabelého agresora. Veku primeraným spôsobom boli žiakom vysvetlené pojmy ako agresor, zneužívanie moci .....
  Nielen žiaci, ale aj učitelia sme sa vďaka Vášmu programu zamysleli nad tým, ako sa stať lepším človekom, ako si zachovať vlastný úsudok a nenechať sa nahovoriť na "zlé chodníčky". Program spestrili odohraté známe piesne, na ktoré si deti aj s chuťou zatancovali. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu." 

  - Mgr. Monika Horváthová, ZŠ s MŠ K. Strmeňa Palárikovo. (28.02.2024)
   

   " Ďakujeme za poučný kultúrno-vzdelávací program, ktorý pútavou formou predstavil žiakom prvého stupňa ako sa správa agresor a čo môže spraviť jednotlivec, alebo skupima detí voči takémuto správaniu. Prostredníctvom scénky si mohli uvedomiť, že majú moc nad svojím konaním a vedia rozlíšiť dobro od zla.
   Druhý stupeň upútali nielen piesne, ktoré poznajú a upriamili pozornosť na ne/toleranciu medzi nami ľuďmi, ale tiež boli vedení ku kritickému zhodnoteniu situácií, s ktorými sa stretávajú bežne nielen v škole, ale aj medzi rovesníkmi, či dospelými.
Pozitívna spätná väzba bola nielen od detí, ale aj pedagógov. S úctou Z. Janečková, školský psychológ."  - ZŠ Senec, Mlynská 50 (09.-10. 11. 2023)

   " Dobrý deň. V budúcom školskom roku budeme radi s Vami spolupracovať. Vaše programy sú na vysokej úrovni. Tešíme sa na spoluprácu a v septembri sa Vám určite ozveme."  - ZŠ Bratislava, Hargašova 5 (07. 2023)

   " 27. apríla 2023 sa naši žiaci zabavili a aj naučili niečo nové na výchovnom koncerte s názvom Profil zbabelého agresora. Deti sa dozvedeli ako sa správať, keď im niekto chce ublížiť, ale aj keď ich niekto chce na niečo zlé nahovoriť.
Koncert bol zaujímavý aj preto, že na pódiu odzneli piesne známych interpretov, ktoré deti poznajú. Na konci si deti s veľkou radosťou aj zatancovali. Odmenou bol potlesk a usmiate tváre. Mgr. Ivana Kožejová."

 - ZŠ Bánovce nad Bebravou, Duklianska 1 
(27. 04. 2023)

   "Dňa 1. 02. 2023 našu školu navštívili hudobníci z umeleckej agentúry Špeciál art a v priestoroch telocvične zaujímavým hudobno-dramatickým programom priblížili našim žiakom aktuálnu problematiku dnešnej doby. Čo je pravda, čomu možno ešte veriť a čo je hoax, podvod a klamstvo?
   Stredobodom celého programu bola tisícročia živá legenda o Pravde a Lži. 
Lož si obliekla šaty Pravdy a Pravda ostala nahá, pretože sa odmietla zaodieť do šiat Lži... 
- Spojená škola - ZŠ s MŠ, Nitrianske Pravno, (1.02.2023)

   "Ďakujeme opäť pre nás a našich žiakov za výborne pripravený koncert.
Aj keď sa ho zúčastnili žiaci 1. stupňa, program bol veku primeraný, nápaditý. Zvolené piesne boli moderné, texty hravé, súvisiace s danou témou, výborne dopĺňali hovorené slovo.
Žiaci spokojní, dobre sa zabavili, poučili. Oceňujeme výbornú atmosféru, profesionalitu účinkujúcich."
- ZŠ s MŠ Jeséniova 54, Bratislava, Mgr. K. Nehanská, 2022

   "Dobrý deň, žiakom sa program Profil zbabelého agresora veľmi páčil a po vystúpení sa o ňom rozprávali. Program zanechal dojem a s radosťou si program zopakujeme aj budúci školský rok. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nové témy." - S pozdravom PaedDr. Katarína Hrobáreková, riaditeľka ZŠ Branč  (5. 05. 2022)

Neužitočná moc masmediálneho priemyslu.
   
"Používajme rozum - tak znel odkaz kultúrno-výchovného programu, ktorý sme pre našich žiakov zorganizovali dňa 30.09.2021. Členovia hudobného zoskupenia Medvedí sen zábavným spôsobom priviedli deti k poznaniu, že v ich životoch zohráva moc médií boj o čas, spokojnosť, slobodu a o to najcennejšie - zdravý rozum. – ZŠ Bučany

Používajme rozum.  ( klikni )
   "Dňa 28. 09. mali žiaci 1. i 2. stupňa výchovný koncert s názvom Zneužívanie moci masmédiami. 
   To najdôležitejšie, čo si z výchovného koncertu odniesli, bolo nové poznanie 
a príležitosť na zamyslenie. Asi si mnohí vášniví hráči počítačových hier neuvedomia, koľko rokov v prepočte si odsedia pri počítači, keď denne hrávajú napr 4 hodiny ... Áno, sú to roky života, ktoré im už nikto späť nevráti ...  A koľko programov televízie patrí do odpadu svojím obsahom ...
   Pozrime sa na to, čo si z koncertu odniesli ôsmaci:

Veronika: Ja som si uvedomila, že nechcem toľko času strácať na mobile alebo pri televízore, ale radšej pomôcť mame. A to, že v každej situácii mám používať rozum
a viac si všímať, čo sa deje okolo mňa.

Cristián: Odkaz pre môj život bol z koncertu, že by som mal viac športovať a menej hrať hry. A nájsť si v živote dobrých ľudí.
Roman: Mali by sme používať viac rozum pri dôležitých rozhodnutiach, rozlišovať hodnoty vecí. A pamätať na to, že nie je všetko zlato, čo sa bliští.
Vici: Mňa zaujala myšlienka, že televízor ako vynález, nie je zlý, ale ľudia, ktorí tam dávajú nechutné veci sú zlí."
– ZŠ Zavar ( 28. 09. 2021 )

 •    "Ďakujeme Vám za zaujímavý a poučný koncert. Formou modernej hudby, súťaží a veselým sprievodným slovom sa žiaci zamysleli nad témou,
  ktorá je v súčasnosti aktuálna. Ešte raz ďakujeme a prajeme veľa úspechov!"
  - Mgr. Ľ. Novotná riaditeľka ZŠ Urmince ( 13. 09. 2021 ) 
 • "Dobrý deň, 

  chcem vysloviť spokojnosť s programom, ktorý ste u nás prezentovaliŽiaci sa aktívne zapájali, reagovali na otázky a páčilo sa im predstavenie. Učitelia boli tiež spokojní, takže sme radi, že sme sa dohodli na programe práve s vami. 

  Prajem pekný deň." 

   – ZŠ Bratislava, Železničná 14,
  Ing. Anna Murcinová, zástupkyňa 

  pre 2.stupeň. 
 •   "Učím niekoľko desiatok rokov. Nikdy v živote som nevystúpil pri takejto príležitosti (priamo na programe výchovného koncertu)Môžem povedať, že som videl najlepší výchovný koncert svojej učiteľskej kariéry.  Nemám dôvod vám pochlebovať - je to fakt!  Urobili ste tu kus roboty a vlastne môžem povedať, že ste podporili naše úsilie." – ZŠ Dolná Krupá, Mgr Juraj Galko, riaď. 

 •   "Dobrý deň, koncert sa deťom veľmi páčil. Bol zaujímavý, netradičný 
  a veľmi poučný. Páčilo sa im, že sa mohli zapájať do vystúpenia."
   
  – ZŠ Východná 9, Trenčín, Mgr. M.Gažíková, riaditeľka.

 •   "Vašim iteraktívnym výchovným koncertom boli nadšení nielen žiaci ale aj pedagógoviaŽivá hudba a zaujímavý program plný prekvapení, upútal pozornosť všetkých žiakov. Vo výbornej atmosfére a s dobrou náladou sa žiaci nielen poučili o zodpovednosti za svoje chovanie, ale aj výborne zabavili. Ďakujeme"  – ZŠ  Nitra Kniežaťa Pribinu

 •   "Ďakujeme za Vašu návštevu na našej škole. Vybraný program bol nielen poučný, ale hlavne pre deti zábavný.Táto forma je žiakmi prijímaná veľmi pozitívne. Hrou či piesňou boli zaujatí malí aj veľkí. Téma v súčasnosti je aktuálna, stretávame sa s ňou denne. Želáme Vám vo Vašej práci veľa úspechov a radosti." image image image   – ZŠ s MŠ Bratislava, Jeséniova 54.

 • Dňa 13. apríla 2016 sa konal v Dome kultúry Kanianka  kultúrno – vzdelávací program Zneužívanie moci – Profil hlúpeho agresora. Program našej škole ponúkla umelecká agentúra Špecial art ZNEUŽÍVANIE MOCI.  Zúčastnili sa ho žiaci 1. aj 2. stupňa. Bol to program prepletený hudbou, plný prekvapivých momentov. Nútil deti porovnávať, zvažovať, premýšľať nad javmi a správaním spolužiakov. Sledovali správanie agresora, jeho charakterové vlastnosti, dostali množstvo dobrých rád, ako sa s takýmito „spolužiakmi“ vysporiadať. Vážnosť situácie bola nadľahčená humornými scénkami, slovom, hudbou. Známe piesne si zaspievali nielen žiaci, ale aj pani učiteľky. Deti vnímali celé dianie veľmi pozorne o to viac, že boli vťahované do deja. Za svoju šikovnosť boli odmeňované sladkosťami. Starších žiakov čakal na záver kvíz, v ktorom si zmerali svoju intuíciu. Z predstavenia všetci odchádzali spokojní, program sa všetkým veľmi páčil. Svedčia o tom aj obrázky, ktoré nakreslili naši prváčikovia. Do galérie Profil agresora - kultúrno-vzdelávací program boli pridané fotografie.

 •   "V piatok 7.februára ste spestrili náš školský deň
  svojím kultúrno-vzdelávacím programom
  .
  Veselou a hudobnou formou ste nás zaviedli do Šikanova a ukázali nám, ako sa nebáť takých, ktorí ubližujú bezdôvodne ostatným. Hravou formou ste nám vysvetlili, prečo takí AGRESORI vznikajú, čo ich k tomu vedie, aby ubližovali, ponižovali druhých, najmä slabších. A prečo? ......lebo sami sú slabosi, v ich vlastnom vnútre sú zbabelí. Ventilujú si svoje vlastné problémy. Väčšinou sú to takí, ktorých treba ľutovať. Kdesi zato ani nemôžu, lebo vyrastajú v ťažkých podmienkach, rodinné zázemie je hrozné a svoju bolesť prehlušujú svojou silou a zlobou, zákernosťou. Ale my ostatní im v tom môžeme zabrániť, keď nebudeme zatvárať oči a pomôžeme tomu, komu ubližujú, postavíme sa im na odpor, nech sa zľaknú a zutekajú kade ľahšie..... Obdivujeme Vašu energiu. Z Vášho vystúpenia bolo cítiť, že sa do toho vkladáte všetci traja celou dušou a robíte to od srdca a zároveň Vám ďakujeme, že nám, učiteľom pomáhate pri výchove detí. A to, že pracujete srdcom, bolo vidieť, dokázali ste zapojiť našich žiakov. Nenudili sa, ba práve naopak aktívne sa zapájali a reagovali na všetky Vaše podnety. A to je myslím si pri dnešných deťoch na baterky umenie image. Ďakujeme ešte raz a prajeme Vám veľa energie, elánu a radosti. Martina Ulahelová, Základná škola Gbelce"
  – ZŠ J.Stampayho Gbelce, Mgr. M.Ulahelová, Mgr.S. Bíziková, riaditeľka.

 • Zneužívanie moci atraktívne 

     29.3.2012 sa žiaci našej školy v Dome kultúry Sereď zúčastnili výchovného koncertu s nie úplne tradičným názvom „Zneužívanie moci“. Čo sa pod týmto názvom bude skrývať, si nevedeli predstaviť ani tí najodvážnejší. Odvaha však nakoniec bola tým, čo počas predstavenia mnohí potrebovali. 

  O tom, čo je moc, akým spôsobom sa prejavuje jej zneužívanie v kolektíve detí i dospelých, ako sa brániť jej prejavom, primeraným spôsobom, pre dokonca  žiakov atraktívnym,  vysvetlili členovia skupiny Bearish Dream. Hovoreným i spievaným slovom vtiahli žiakov do programu a mnohí z nich  mali i možnosť priamo sa do programu zapojiť. 

  Zneužívanie moci v školskom prostredí bolo predstavené ako prevencia šikanovania, s ktorým sa žiaci v rôznych podobách môžu v školskom živote stretnúť.  Hlavnými postavami boli vždy agresor a jeho potenciálna obeť. I keď vytipovaná obeť nie vždy ako obeť i skončila. :-) 

     Nuž, ostáva dúfať, že koncert splní svoj účel a potenciálni agresori si svoju prebytočnú energiu vybijú pri športe či inej záujmovej činnosti a akékoľvek pokusy o šikanovanie budú zmarené hneď v počiatkoch tejto činnosti odvážnym prístupom žiakov, ktorí pozorne sledovali, čo v takých chvíľach robiť...."  

  – ZŠ Jána Amosa Komenského, Sereď. 

 • Kultúrno-vzdelávací program "Zneužívanie moci"   Foto z akcie sa pripravuje
     sa konal v pondelok 30.1.2012 cez 2. a 3. vyučovaciu hodinu v kultúrnom dome.
  Išlo o kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov, hudby a zmysluplných debát. Vystupovali výborní muzikanti skupiny Bearish Dream, zaznela zhudobnená báseň Ranená breza, pieseň zo Shreka, z Káčerova, atď.
  Hudba a spev boli popretkávané vstupmi p. Tarinu na tému agresie, dobrých
  a zlých vlastností, zmyslu života. Naše decká boli iniciatívne a dobre sa zapájali do programu - bol úprimný a plný prekvapení.  Vybavené cez agentúru  Špeciál art. – ZŠ Podolia, Hlavná 204 v kultúrnom dome.

 •    "Dobrý deň. Váš program považujem za mimoriadne dobrý. Trochu sme sa báli, ako budú reagovať žiaci druhého stupňa, pretože väčšinou je najťažšie zaujať práve ich, ale program bol urobený prístupnou formou, príťažlivou pre všetky vekové kategórie. Bolo v ňom všetko - deti sa zasmiali, zasúťažili si, aj sa zamysleli nad problémami, ktoré by inak neriešili. Váš program oslovil nás všetkých. Veľmi pekne ďakujeme a prajeme Vám ešte veľa úspešných predstavení a veľa vnímavých detí.  Dúfam, že pomôžete urobiť tento svet lepším."  – ZŠ Bratislava, Dudova 2,  Mgr.Ľudovika Vyskočová, zástupkyňa riaditeľa. 

 •    "Váš program sme si objednali nakoľko sme sa s Vami u nás na škole už stretli. Vtedy to bolo na tému-Zneužívanie moci Agresorom. Boli sme veľmi spokojní. Terajší program –Zneužívanie moci: TV+ film mal v sebe opäť poučenie i zábavu. Ceníme si Vašu odbornosť . Dokázali ste súťažami , spevom, vhodným slovom vtiahnuť do deja nielen tých najmenších, ale čo si najviac ceníme i našich ,,pubertiakov“. Ďakujeme za výborne strávený čas, ktorý nám pomohol v našej pedagogickej činnosti."  – ZŠ Báhoň. 

 •    "Dobrý deň, touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za príjemný kultúrny aj výchovný zážitok z tohto koncertu. Veríme, že sa dotkol každého z nás.  S pozdravom za kolektív učiteľov a žiakov." – ZŠ J. Hollého, Madunice, J. Pisárová, triedna učiteľka. 

 •    "Milí kolegovia! Predstavenie:  Zneužívanie moci, dňa 15.2. 2012 malo veľmi dobrý ohlas. Páčilo sa deťom aj kolegom. Ešte raz úprimná vďaka!
  – ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča, Mgr. Oľga Slottová. 

 •    Bearish Dream v našej škole "Dňa 8. februára do našej školy zavítala skupina Bearish Dream, aby nás poučila o pýche, závisti a zákernosti, celkovo
  o zle, ktoré nás môže stretnúť, alebo sa tým zlom môžeme stať my sami. Snažili sa to predniesť tak, aby
  ich projekt pochopili aj mladší žiaci, takže vo vystúpení bolo aj veľa zábavy, ktorá však nezakrývala to, čo sme si z tohto programu mali odniesť. Do svojho vystúpenia zároveň zapájali aj deti, čo bolo úžasné. Aj ja som mal to šťastie stáť vedľa nich a zapojiť sa do vystúpenia. Z tohto vyplýva, že všetci sa na vystúpení zabávali a odniesli si užitočné rady do života. Kiež by takýchto programov bolo viac."  - Michal Fusatý,   ZŠ Župkov 

 •    " Zneužívanie moci – Celosvetový problém.
  Stretávame sa so šikanou.  Aj žiaci našej školy sa zúčastnili kultúrno – vzdelávacieho programu vizuálnych kontrastov a hudby, aby si pútavým poučením odpovedali na rôzne otázky, hádanky a znázornenia, ktoré im pomohli lepšie pochopiť zmysel – teda nezmysel šikanovania. Aj keď niekedy expresívnejším vyjadrením a zahraním rolí boli žiaci vtiahnutí do deja a zážitkovým učením si prešli možné druhy zneužívania moci. U detí vzdelávací program vyvolal pozitívne reakcie.
  S pozdravom za ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce,
  Mgr. Eretová Zuzana - zástupca riaditeľa školy."  

 •    "Ďakujeme za silný kultúrny zážitok, ktorý ste pripravili nielen pre našich žiakov, ale aj učiteľov. Pekne pripravený program, poučný a zároveň vtipný. S pozdravom Rečná Janette, riaditeľka školy."  
  – ZŠ Kuchyňa  

 •    "Dobrý deň, chceli sme sa Vám poďakovať za Váš program: Zneužívanie moci,
  s ktorým ste predstúpili pred našich žiakov na ZŠ Hronské Kľačany.  
  Zážitok
  z kultúrno-vzdelávacieho programu bol silný,
  Poukázali ste na dôstojnosť človeka veľmi zaujímavou a pre žiakov oslovujúcou formou.
  Aj my dospelí sme mohli čerpať z Vašej nápaditosti a kreatívnosti

  v uvedenom programe. Potešila nás aj účasť rodičov našich žiakov, ktorých
  ste tiež oslovili a boli veľmi príjemne prekvapení, akou zaujímavou formou ste hovorili a upozorňovali na problémy medzi deťmi. Ešte raz Vám ďakujeme a budeme Vaše vystúpenie odporúčať aj iným školám."
   
   – Dr. Mária Foťková,
  PhD. 

 •    "Ďakujeme za výborné predstavenie,  deti boli nadšené.  Prajem Vám veľa ďalších úspešných predstavení."  – Mgr. M.Kovácsová, ZŠ Plášťovce 

 •    "Vážení priatelia!  Dovoľte mi, aby som sa Vám v mene pedagogického kolektívu i v mene našich detí poďakoval  za netradičné vystúpenie, ktoré ste uskutočnili na našej škole. Som presvedčený, že myšlienky, ktoré ste našim žiakom odovzdali prostredníctvom vášho koncertu zostanú trvalou hodnotou v ich mysliach a srdciach.  – S pozdravom PaedDr. Juraj Windisch, riaditeľ školy v Alekšinciach." 

 •    "Dňa 11.11.2010 sme mali v škole šťastný deň! Našu školu navštívila umelecká agentúra – Špeciál art – z Nitry. Pod názvom "Zneužívanie moci" sa nám ponúklo podujatie, kde sme mali možnosť vidieť aj počuť iný druh "výchovných koncertov". Okrem výbornej hudby, dramatických scéhok, spevu a hier, sme boli nenásilnou formou začlenení do deja, kde sa hercami stali deti. Pútavou formou sme boli poučení o agresii medzi deťmi, o tom, ako to dopadne, keď si vzájomne ubližujeme, znepríjemňujeme si život, zneužívame svoju moc, či sme netolerantní. Odborný text bol preložený do zrozumiteľnej - žiackej -  reči, v ktorej sme ľahko dospeli k záveru, že zneužívanie moci potrebuje náš spoločný odpor a pevné riešenie!  Ďakujeme veľmi pekne p.Milanovi Tarinovi a jeho super kolektívu za tento nevšedný zážitok a prajeme im veľa dobrých nápadov aj v budúcnosti! " – PaedDr. Róbert Popluhár, riaditeľ, žiaci a pani učiteľky základnej školy, Cádrova ul.23,  931 01 Bratislava.   

 •    "Vzdelávací program – Zneužívanie moci bol na vysokej úrovni, a preto ho všetkým odporúčame. Dotýkal sa súčasného veľkého problému – násilia na školách. Kladne hodnotíme, že do deja boli vtiahnuté samotné deti. Takýto dobrý výchovný program je zriedkavý, a preto účinkujúcim veľmi ďakujeme.“ 
  – pani učiteľka Hanková + učitelia a žiaci ZŠ F. E. Scherera, Piešťany. 

 •     "Za 16 rokov histórie školy, sme taký perfektný vzdelávací program - skutočnú občiansku výchovu aká má byť - ešte nezažili, a mávame ročne tých programov dosť.  Žiaci všetkých ročníkov boli tak zaujatí obsahom, to sme ešte nevideli.“  – zástupkyňa Mgr. Ľubica Gregoričková, pani riaditeľka PaedDr.Gizela Talačová, ZŠ F.E.Scherera 40,  92101 Piešťany. 

 •   "Ďakujeme za vtipný a zaujímavý vzdelávací program. Deti o ňom ešte dlho diskutovali. Verím, že Vaše slová padli na úrodnú pôdu a rady, ktoré ste im dali v živote využijú.“  – Mgr.Viera Nechalová, ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom.