ZneužívaNIE moci 

"HoaX - prezlečená Lož za Pravdu" 

Kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov a hudby.
Tento program je určený pre žiakov a študentov Vašej školy.

 

                                                           
Jean-Léon Gerôme (1896), francúzsky maliar


Hoax je angl. slovo, ktoré znamená Podvod !
Cieľom hoaxu je

  zo žartu   alebo   so zlým úmyslom 
prinútiť niekoho veriť niečomu,
čo nezodpovedá skutočnosti
a zneužiť jeho dôverčivosť.

Podľa definície klasickej knihy o tejto téme
od Curtisa MacDougalla, 
prísne vzaté, "hoax" je:

1.
úmyselne zosnovaná nepravda vytvorená tak,
že sa klamlivo tvári ako pravda

2.
dokázateľne nečestná a vedomá snaha podvodne oklamať
*
Hoax je zámerne vytvorený podvod,
vydávajúci sa za pravdu !

Bájne príbehy o Pravde a Lži sú tisícročia živé a poučné.
Jedna takáto legenda je stredobodom celého programu.
Jej rozbor a predvedenie(
dramatizácia so žiakmi)
sa pevne vryje do mysle mladého človeka!

Budú ochotní obliecť si šaty Lži,
alebo budú schopní nosiť šaty Pravdy?

Program plný zvažovania a formovania rozumných postojov.
Interakcia a momenty prekvapenia Vás určite zaujmú.
Myšlienky programu konzultované s Políciou SR.