ZneužívaNIE moci 

  • Podľa hodnotenia v súčasnosti patríme k zaujímavejším podujatiam.

  • Témy "zneužívania moci" sú veľmi aktuálne a v spoločnosti žiadané.
  • Interaktívnosťou je program ojedinelý svojho druhu

Od začiatku až do konca žiaci účinkujú a podieľajú sa na atmosfére programu.  Zážitkovou formou a logickou úvahou si študenti formujú
správne životné postoje a zodpovednosť za svoje chovanie.

  • Vizuálne kontrasty  sú našou charakteristickou črtou. 
    Sú to znázornenia a kontrastné situácie, do ktorých sú žiaci vťahovaní

    s vysokoúčinným pôsobením na myseľ mladého človeka.
  • Vystúpenia hudobníkov nie sú iba časovou plnkou. Podporujú tému.
  • Naše programy spĺňajú kultúrno-vzdelávacie podmienky stanovené

​        Ministerstvom kultúry SR.