Špecial art - umelecká agentúra

Obchodná kancelária:

  • telefón:  +421 905 848 221
  • e-mail:   zneuzivaniemoci@gmail.com
  • e-mail:   specialart.tar@gmail.com

Oddelenie koordinátora programov:

  • Vavrovičová Claudia
  • telefón:  +421 908 585 292
  • e-mail:   claudia.vavrovic@gmail.com

Adresa a fakturačné údaje:
obchodné meno:  Milan Tarina - Špecial Art
miesto podnikania:  Schurmannova 15, Nitra  949 01 
bankové spojenie:  Poštová banka
účet IBAN:  SK9065000000000094021901
BIC:   POBNSKBA
IČO:  46300546
DIČ:  1072640701


Tešíme sa na užitočnú spoluprácu.
S pozdravom Milan Tarina, autor programu.