ZneužívaNIE moci 

Základné vstupné od 01-2023:

 • 3,50 €  =  základné vstupné za 1 osobu  

 • 4,00 €  vstupné pri platbe prenajatej sály KD

 mail  tlačivo Dohody o výkone programu 

Znenie obsahu Dohody si pozorne prečítajte.
Doplňte chýbajúce údaje, podľa podmienok dohodnutých s obchodným zástupcom agentúry.
Potvrďte ju pečiatkou školy a podpisom.
Zašlite ju obratom na e-mail ag.Śpeciál art.
Nepotvrdenú a nezaslanú Dohodu agentúra nebude akceptovať.

ZneužívaNIE moci 

 • dĺžka koncertu = 45 min(pre 1.st ZŠ) a  60 min 
 • na prípravu a skúšku techniky je potrebné účinkujúcim

        umožniť vstup do objektu 2 hod pred začiatkom koncertu

 • školou zabezpečený kultúrny priestor zaručuje kvalitu zvuku a slova

 • požiadavky na vedenie školy: 
  -  potvrdenie  mail  tlačiva Dohody o výkone programu  
  -  zodpovedný pedagogický dozor

  -  funkčná elektrická sieť