ZneužívaNIE moci 

"Profil zbabelého agresora" 

Kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov a hudby.
Tento program je určený pre žiakov a študentov Vašej školy.

 

       Náš  program  Zneužívanie moci  ponúka  netradične priamočiare pohľady  na tento problém v rodine, škole aj spoločnosti.  
V rozhovoroch, otázkami, hádankami,  znázorneniami a myšlienkami piesní dostanú  užitočné informácie a odpovede na otázky:

 • Čo je to zneužívanie moci?

 • Prečo si už deti robia na škole zle?

   

 • Zákerná forma zneužívania moci?

 • Ako klamstvo znepríjemňuje život mladých?

   

 • Obrana pred zneužívaním moci?

 • Čo je zodpovednosť kolektívu a rodiny?

   

 • Aké následky zanecháva zneužívanie moci?

 • Biť či nebiť? (znalostný kvíz)

   

    Hudobné vstupy v programe nie sú iba jeho bezvýznamnou plnkou.
Zaoberajú
 sa 
profilovými vlastnosťami  Zneužívania moci  
a zbabelými prejavmi agresora.

 

"Dnes sa zamenila
slušnosť za bláznovstvo,
čestnosť za hlupáctvo 
a mravnosť za nenormálnosť. 
Zo spoločnosti sa vytratila úprimnosť
a zavládla priemernosť", 

– akademik Antoním Blažej, rektor SVŠT v Bratislave.

Tento problém akútne potrebuje náš spoločný odpor a pevné riešenie !!!

 

yesPREDNOSTI NÁŠHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Myšlienky programu konzultované Políciou SR a  Krajským pedagogicko-psychologickým poradenským centrom v Nitre, doplnený myšlienkami zo Smernice Ministerstva školstva SR. 
Vizuálne znázornenia pre pamäť
Snaha o intenzívnu interakciu so žiakmi
Zaujímavé príbehy a situácie
Vedomostný kvíz
... a iné prekvapenia – treba len zažiť.

 • Program je určený pre všetky ročníky.  
 • Scenár programu je prepracovaný a koncipovaný tak,
  aby sa ho mohla zúčastniť SPOLU celá škola.
 • Dĺžka programu:  60 min