ZneužívaNIE moci 

"Neužitočná moc
masmediálneho priemyslu"
 

Kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov a hudby.
Tento program je určený pre žiakov a študentov Vašej školy.

 

     "Televízia je vynález, vďaka ktorému vás vo vašej obývačke môžu baviť takí ľudia, ktorých by ste si k sebe domov nikdy nepozvali." 
( David Frost, populárny britský moderátor )

Internet - sociálne siete

 OKNO         alebo    STOKA 

do sveta ?

Do žalúdka by si si nedával odpad.
Prečo by si si ho mal dávať do mysle ? 


 

 

NECHÁŠ  SA  OVLÁDNUŤ  A  ZNEUŽÍVAŤ ? !

 


V živote našich detí moc mediálneho priemyslu zohráva svoj dôležitý boj:  

 • o čas
 • o spokojnosť
 • o slobodu
 • o to najcennejšie - o zdravý rozum.

       Náš  program  Zneužívanie moci  ponúka  netradične priamočiare pohľady  na tento problém a Vašim študentom ukáže rozumný smer.  
V rozhovoroch, otázkami, hádankami,  znázorneniami a myšlienkami piesní dostanú študenti užitočné informácie a odpovede na otázky:

 • Čo je to zneužívanie moci?

 • Prečo sa priemysel médií snaží zneužívať mladého človeka?

   

 • Aké sú mediálne formy agresie?

 • Ako klamstvo znepríjemňuje život ?

   

 • Obrana pred zneužívaním moci?

 • Čo je zodpovednosť kolektívu a rodiny?

   

 • Aké následky zanecháva nerozumné správanie?

 • Praktická múdrosť (znalostný kvíz)

   

    Hudobné vystúpenia v programe nie sú iba jeho bezvýznamnou plnkou. Konkrétne sa zaoberajú problematikou  Zneužívania moci 
sociálnych sietí  a reklamy.

Tento problém akútne potrebuje náš spoločný odpor a pevné riešenie !!!

yesPREDNOSTI NÁŠHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Myšlienky programu konzultované Políciou SR a Krajským pedagogicko-psychologickým poradenským centrom v Nitre, doplnený myšlienkami zo Smernice Ministerstva školstva SR.  
Snaha o interaktívnu spoluprácu so žiakmi a študentami.

Zaujímavé príbehy a vizuálne znázornenia pre pamäť.
Vedomostný kvíz
... a iné prekvapenia – treba len zažiť.