ZneužívaNIE moci  

"NEZNÁŠANLIVOSŤ - otroctvo v konzerve !"
Kultúrno-vzdelávací program vizuálnych kontrastov a hudby.
Tento program je určený pre žiakov a študentov Vašej školy.

 


"Rozhodne sa postav proti intolerancii.
Vysloboď svoj rozum z otroctva konzervy.

(- Tvoj Rozum)

Program odhaľuje nebezpečenstvo uzavretia mysle do neempatie a túžby po moci, v ktorom nemajú miesto myšlienky a názory iných ľudí.
KONZERVA-tivizmus
bez slobody myslenia prerastá v monštrum neznášanlivosti
a končí v priepasti INTOLERANCIE.

Nedovoľme zavádzať našu mládež, 
že agresivita je ľuďom vrodená a biologicky účelná.

Program plný porovnávania, zvažovania a formovania
rozumných 
životných postojov.
Interakcia a momenty prekvapenia
vtiahnu do deja nielen žiakov ale aj učiteľov.

Myšlienky programu konzultované s Políciou SR.